MATIC/USDT
Biến động 24h
Cao nhất 24h
Thấp nhất 24h
5m
15m
1h
4h
1D
1W
1M
Về Matic (MATIC)
Giá của mỗi Matic ở thời điểm hiện tại là
. Trong vòng 24 giờ qua, Matic đã giảm
, điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế Long trên sản phẩm Futures. Hãy bảo vệ tài sản của chính mình trước các biến động của thị trường thông qua gợi ý bảo hiểm từ Nami Insurance.

Polygon (trước đây là Matic Network) là nền tảng dễ sử dụng, có cấu trúc tốt đầu tiên để mở rộng quy mô Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng. Thành phần cốt lõi của nó là Polygon SDK, một khuôn khổ mô-đun, linh hoạt hỗ trợ xây dựng nhiều loại ứng dụng.
Sử dụng Polygon, người ta có thể tạo Optimistic rollups, chuỗi Rollups ZK, Stand-Alone Chains hoặc bất kỳ loại cơ sở hạ tầng nào khác theo yêu cầu của nhà phát triển.
Polygon biến Ethereum thành một hệ thống đa chuỗi chính thức một cách hiệu quả (hay còn gọi là Internet of Blockchains). Hệ thống đa chuỗi này tương tự như những hệ thống khác như Polkadot, Cosmos, Avalanche, v.v. với những lợi thế về bảo mật, hệ sinh thái sôi động và tính cởi mở của Ethereum.
Token MATIC sẽ tiếp tục tồn tại và sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng, đảm bảo an toàn cho hệ thống và cho phép quản trị.

Bảng xếp hạng
Giao dịch nhiều nhất
Mới niêm yết
Tăng giá
Giảm giá