Mua bảo hiểm
Lịch sử hợp đồng
Hoa hồng

Cập nhật Cơ chế hoa hồng Nami Insurance

Bởi Vinh Tien 19/10/2023
Cập nhật Cơ chế hoa hồng Nami Insurance

Thân gửi cộng đồng Nami Insurance,

Nami Insurance là một dự án đặc biệt có được lợi ích đồng hành cùng lợi nhuận của người dùng. Do đó, để khuyến khích hệ thống đối tác và người dùng có những hợp đồng được chi trả thành công và gia tăng lợi ích từ sản phẩm, Nami Insurance xin thông báo cập nhật cơ chế hoa hồng với Nami Insurance từ 00:00 ngày 20.10.2023.


Cơ chế hoa hồng mới

Người dùng và đối tác phát triển cộng đồng sẽ nhận được hoa hồng dựa theo trạng thái kết thúc của hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt là HĐBH) với cơ chế được cập nhật như sau:

 • Với các HĐBH Được chi trả, hoa hồng sẽ được tính trên tổng chi trả Q-Claim, thay vì trên Ký quỹ
 • Với các HĐBH bị Thanh lý, hoa hồng sẽ không được chi trả
 • Cách tính hoa hồng dựa trên ký quỹ với các HĐBH có trạng thái Hoàn ký quỹ và Dừng trước hạn không đổi
 • Tỷ lệ hoa hồng chi trả cho các HĐBH Được chi trả, Hoàn ký quỹ và Dừng trước hạn là không đổi
 • Các cơ chế khác liên quan đến Hoa hồng Nami Insurance là không đổi

Đồng thời, để hỗ trợ người dùng và đối tác trong thời gian đầu sử dụng sản phẩm, dự án sẽ dành khoản ngân sách 50,000 USDT từ Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng để chi trả hoa hồng cho các HĐBH có trạng thái Thanh lý, với cơ chế như sau:

 • Thời gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 20.10.2023 đến 00:00 ngày 01.01.2024 hoặc khi khoản ngân sách được chi trả hết.
 • Tỷ lệ hoa hồng hỗ trợ cho các HĐBH bị thanh lý:

Hoa hồng trực tiếp = 1 % x Ký quỹ

Hoa hồng gián tiếp = 0.3 % x Ký quỹ


Lưu ý:


Bảng tóm tắt Cơ chế hoa hồng theo từng trạng thái HĐBH

Trạng thái hợp đồng bảo hiểm

Cơ chế hoa hồng cũ

Cơ chế hoa hồng mới

Được chi trả

Tỷ lệ hoa hồng  x Ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Q-Claim 

Hoàn ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Dừng hợp đồng trước hạn

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Thanh lý

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Không áp dụng


Ví dụ

Đối tác A (cấp bậc 5 - tỷ lệ hoa hồng trực tiếp 5%) giới thiệu thành công người dùng B có các hợp đồng kết thúc như sau:

 • HĐBH 1 Được chi trả: Ký quỹ 1,000 USDT, Q-Claim 2,000 USDT
 • HĐBH 2 Hoàn ký quỹ: Ký quỹ 500 USDT
 • HĐBH 3 Dừng trước hạn: Ký quỹ 500 USDT
 • HĐBH 4 Bị thanh lý: Ký quỹ 500 USDT

Hoa hồng dành cho Đối tác A (ở tỷ lệ 5%) thay đổi như sau:

 • Mức hoa hồng cũ: (1,000 + 500 + 500 + 500) x 5% = 125 USDT
 • Mứa hoa hồng mới: (2,000 + 500 + 500) x 5% = 150 USDT

Đồng thời, trong thời gian được hỗ trợ từ Quỹ phát triển cộng đồng, Đối tác A cũng sẽ nhận thêm phần HH cho HĐ bị thanh lý ở mức: 500 x 1% = 5 USDT.


Thời gian chi trả hoa hồng

Hệ thống cập nhật giá trị hoa hồng chi trả tại Báo cáo hoa hồng sau khi hợp đồng bảo hiểm kết thúc


Trân trọng,


Thông tin thêm:


Nami Insurance có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã ký quỹ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn ký quỹ bảo hiểm. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.

Về Nami Insurance - Biến rủi ro thành lợi nhuận:

Là một giao thức phòng vệ giá ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi tập trung cho người dùng, mang lại sự tin cậy và minh bạch, biến những rủi ro thành cơ hội có lợi nhuận trong hoạt động giao dịch của người dùng khi thị trường có biến động mạnh về giá.

Bài viết liên quan