NAMI INSURANCE
Biến rủi roThành lợi nhuận
Tổng Chi trả

$0

Tổng hợp đồng

0

Tổng người dùng

0

Nami Exchange
MINH BẠCH THÔNG TIN VỚI QUY TRÌNH KẾT CHUYỂN DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN THỰC
Trực tiếp theo dõi khối lượng ký quỹ của tất cả hợp đồng đang hiệu lực, chờ chi trả hoặc hoàn trả cũng như các quỹ tài chính của Nami Insurance trên các tài khoản Nami Exchange.
VÌ SAO NÊN LỰA CHỌNNAMI INSURANCE
HỖ TRỢ BẢO HIỂM ĐA DẠNG TÀI SẢN SỐ
Hơn 100 loại tài sản phổ biến nhất hiện nay được niêm yết trên Nami Insurance để người dùng lựa chọn.
MINH BẠCH THÔNG TIN
Người dùng dễ dàng theo dõi trực tiếp các dữ liệu về giao dịch, tài sản đã và đang được xử lý trên website của Nami Insurance, cụ thể thông qua các Pool tài sản, bao gồm: Margin Pool, Claim Pool, Nami Insurance Fund...
PHÍ DỊCH VỤ BẢO HIỂM 0 ĐỒNG
Nhận trọn vẹn các khoản chi trả, hoàn trả bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng và các phần thưởng giới thiệu từ Nami Insurance với phí giao dịch bằng 0.
BẢO VỆ VỊ THẾ SPOT VÀ FUTURES
Nami Insurance là nền tảng đầu tiên giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản số trước các biến động thị trường.
BẢO VỆ TÀI SẢN CHỈ VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN
Truy cập ứng dụng
Đăng nhập với Nami Exchange
Lựa chọn tài sản cần bảo hiểm
Thiết lập hợp đồng
Cập nhật email để nhận những thông báo mới nhất