Mua bảo hiểm
Lịch sử hợp đồng
Hoa hồng

Nami Insurance cập nhật cơ chế bảo hiểm, nâng cấp giao diện các trang thông tin và tối ưu biểu đồ giá tài sản bảo hiểm

Bởi Vinh Tien 30/11/2023
Nami Insurance cập nhật cơ chế bảo hiểm, nâng cấp giao diện các trang thông tin và tối ưu biểu đồ giá tài sản bảo hiểm

Thân gửi cộng đồng Nami Insurance,

Với mục tiêu phát triển một nền tảng bền vững, tiện dụng và thân thiện với người dùng, Nami Insurance xin thông báo về việc cập nhật cơ chế bảo hiểm, nâng cấp giao diện Quy định Bảo hiểm, tối ưu biểu đồ giá tài sản bảo hiểm từ 15:00 ngày 30.11.2023 (giờ Việt Nam) và cập nhật giao diện Thị trường từ 15:00 ngày 04.12.2023 (giờ Việt Nam), cụ thể như sau.


1. Cập nhật cơ chế bảo hiểm

Nhằm đảm bảo tính an toàn của hệ thống sản phẩm, Nami Insurance sẽ cập nhật cơ chế bảo hiểm với các quy định mới về tổng giá trị tài sản ký quỹ trên toàn hệ thống, giá trị tài sản ký quỹ cho các hợp đồng bảo hiểm đang mở với mỗi loại tài sản nhất định và giới hạn funding rates giao dịch Futures cặp USDT của mỗi loại tài sản. Theo đó:

  • Hệ thống sẽ ngưng nhận mở Hợp đồng bảo hiểm mới khi Tổng giá trị tài sản ký quỹ cho các hợp đồng đang mở trên toàn hệ thống đạt mốc giới hạn, giới hạn này sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian
  • Với mỗi loại tài sản bảo hiểm, hệ thống cũng sẽ ngưng nhận mở Hợp đồng bảo hiểm mới khi Tổng ký quỹ cho các hợp đồng đang mở với loại tài sản đó đạt mốc giới hạn, giới hạn này cũng sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian
  • Hệ thống cũng sẽ ngưng nhận mở Hợp đồng bảo hiểm mới khi tỷ lệ funding rates giao dịch Futures của một loại tài sản đạt giới hạn, giới hạn này cũng sẽ được cập nhật theo thời gian.

2. Tối ưu biểu đồ giá Nami Insurance

Nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót trong khớp giá đóng Hợp đồng Bảo hiểm khi chạm P-Claim và P-Expired, Nami Insurance cũng sẽ tối ưu biểu đồ giá riêng dành cho sản phẩm, theo đó biểu đồ giá này sẽ hoàn toàn độc lập với biểu đồ giá sản phẩm giao dịch Futures trên Nami Exchange, người dùng cần lưu ý theo dõi kỹ các thông tin bảo hiểm trước khi xác nhận mở hợp đồng bảo hiểm để tránh ảnh hưởng tới lợi nhuận giao dịch.


3. Nâng cấp giao diện Quy định Bảo hiểm và giao diện Thị trường

Nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ, trực quan, rõ ràng tới người dùng sử dụng Nami Insurance, giao diện Quy định Bảo hiểm và giao diện Thị trường cũng sẽ được bổ sung hiển thị nhiều chỉ số quan trọng, trong đó đáng chú ý:

  1. Giao diện Quy định bảo hiểm sẽ bổ sung hiển thị các chỉ số sau theo tần suất 10 phút / lần:
  • Tổng ký quỹ các hợp đồng đang mở trên toàn hệ thống và giới hạn ngưng nhận mở hợp đồng mới
  • Tổng ký quỹ các hợp đồng đang mở với một loại tài sản nhất định và giới hạn tương ứng
  • Tỷ lệ funding rates theo thời gian thực và giới hạn funding rates với mỗi loại tài sản

2. Giao diện Thị trường sẽ được bổ sung hiển thị các chỉ số sau với từng loại tài sản, cập nhật liên tục theo thời gian thực:

  • Tổng Q-Cover các hợp đồng đang mở
  • Tổng giá trị ký quỹ các hợp đồng đang mở
  • Tỷ lệ funding rates giao dịch Futures với tài sản cơ sở USDT

4. Hướng dẫn Truy cập Quy định bảo hiểm

4.1 Theo dõi tổng hợp các quy định bảo hiểm của tất cả các tài sản

Từ trang chủ dự án Nami Insurance: truy cập Quy định hợp đồng Insurance tại phần dưới cùng của trang chủ, trong mục Tài liệu


Từ trang chủ sàn giao dịch Nami Exchange: truy cập Quy định hợp đồng Insurance tại phần dưới cùng của trang chủ, trong mục Thông tin giao dịch


4.2 Theo dõi thông tin quy định bảo hiểm của một loại tài sản cụ thể

Từ giao diện mở Hợp đồng Bảo hiểm trên website dự án Nami Insurance: Người dùng có thể theo dõi thông tin quy định Bảo hiểm của từng loại tài sản tại giao diện mở hợp đồng bảo hiểm bằng cách ấn vào biểu tượng cuốn sổ bên dưới tên tài sản bảo hiểm:


Từ ứng dụng Nami Exchange: Truy cập Nami Insurance, chọn tài sản giao dịch, truy cập mục Thông tin với từng loại tài sản

Bước 1: Truy cập Nami Insurance từ ứng dụng Nami Exchange

Bước 2: Truy cập mục Thông tin để theo dõi Quy định bảo hiểm của từng loại tài sản cụ thể


Trân trọng,

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã ký quỹ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn ký quỹ bảo hiểm. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Insurance - Biến rủi ro thành lợi nhuận:

Là một giao thức phòng vệ giá ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi tập trung cho người dùng, mang lại sự tin cậy và minh bạch, biến những rủi ro thành cơ hội có lợi nhuận trong hoạt động giao dịch của người dùng khi thị trường có biến động mạnh về giá.

Bài viết liên quan