Mua bảo hiểm
Lịch sử hợp đồng
Hoa hồng

Hướng dẫn thêm mạng lưới vào Metamask

Bởi Vinh Tien 12/01/2023
Hướng dẫn thêm mạng lưới vào Metamask

Để  có thể sử dụng một mạng lưới nào khác trên Metamask người dùng cần thực hiện thao tác thêm mạng vào ví. Dưới đây là hai cách thêm mạng lưới vào Metamask

Thêm thủ công

Sau khi người dùng tiến hành đăng nhập, mạng lưới mặc định của ví Metamask sẽ là Ethereum. Để kết nối với Binance Smart Chain, người dùng hãy thực hiện các thao tác dưới đây.

Bước 1: Chọn vào mục tài khoản ở góc bên phải màn hình rồi bấm vào “Setting”.

Bước 2: Chọn “Network” → “Add a Network”.

Bước 3: Điền chính xác các thông tin trong ô để kết nối với mạng BSC.

  • Network Name: Binance Smart Chain
  • New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
  • ChainID: 56
  • Symbol: BNB
  • Block Explorer URL: https://bscscan.com

Hoàn thành bước trên, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới là người dùng đã kết nối Metamask với Binance Smart Chain thành công.

Cách cài đặt ví metamask kết nối với các mạng khác

Ở đây, ví dụ minh họa sẽ là thêm mạng Polygon (Matic) vào MetaMask.

Đầu tiên người dùng vào mục tài khoản chọn “Setting” => “Network” => “Add Network” như đã thực hiện ở trên với mạng BSC.

Sau đó, người dùng hãy điền các thông tin đầy đủ về Polygon (Matic) vào hộp box như trong hình dưới.

  • Network Name: Polygon Network
  • New RPC URL: https://rpc-mainnet.matic.network
  • ChainID: 137
  • Symbol: MATIC
  • Block Explorer URL: https://polygonscan.com/

Giao diện hiển thị như hình dưới là người dùng đã kết nối ví với Polygon (Matic) thành công.

Thêm tự động qua Chainlist

Việc sử dụng Chainlist sẽ giúp người dùng có thể thêm các mạng lưới vào ví một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Chainlist là danh sách tổng hợp nhiều mạng EVM trên các blockchain. Người dùng có thể sử dụng thông tin tìm kiếm tại đây để kết nối ví của họ và các nhà cung cấp phần mềm Web3 với ID chuỗi và ID mạng thích hợp để kết nối với chuỗi chính xác.

Bước 1: Truy cập vào Chainlist. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link này để tìm kiếm mạng lưới mà mình muốn kết nối: https://chainlist.org/

Sau đó giao diện sẽ hiển thị trang chủ Chainlist cùng danh sách của nhiều mạng lưới bao gồm cả mainnet và testnet.

Bước 2: Bấm vào mục Search và tìm kiếm “Binance Smart Chain”.

Chọn tìm BSC, xuất hiện 2 lựa chọn “Binance Smart Chain Mainnet” và “Binance Smart Chain Testnet”.

Chọn Mainnet với chain ID là 56 => Bấm “Connect a Wallet”.

Cửa sổ MetaMask hiện lên yêu cầu xác nhận kết nối. Bấm chọn .

Sau khi đã kết nối với ví xong, để thêm mạng lưới, người dùng hãy bấm vào Add to MetaMask.

Bấm phê duyệt sau đó giao diện hiển thị như hình dưới là người dùng đã thực hiện kết nối BSC thành công.!

Kết nối Metamask với các mạng khác

Tương tự, cách thêm Polygon (Matic) vào MetaMask bằng cách sử dụng Chainlist

Đầu tiên người dùng hãy mở trang web Chainlist và tìm kiếm mạng lưới Polygon muốn kết nối.

Chọn Matic Mainnet với chain ID là 137 => "Connect a Wallet”.

Người dùng chọn “Next“ => “Add to MetaMask”.

Sau đó người dùng tiến hành phê duyệt, giao diện hiển thị như hình dưới là người dùng đã thêm Matic vào MetaMask thành công.

Bài viết liên quan