Mua bảo hiểm
Lịch sử hợp đồng
Hoa hồng

Hướng dẫn kết nối ví với tài khoản người dùng

Bởi Vinh Tien 06/01/2023
Hướng dẫn kết nối ví với tài khoản người dùng

Đối với Website

Bước 1: Tạo tài khoản Metamask để tiến hành kết nối với tài khoản Nami Insurance

Bước 2: Truy cập vào Namiinsurance.io, tại giao diện chính chọn mục Kết nối Ví

Bước 3: Lựa chọn ví để tiến hành kết nối. Sau đó chọn Kết Nối

Bước 4: Sau khi đã kết nối ví thành công, tại địa chỉ ví người dùng có thể chọn xem những thông tin sau:

  • Giao dịch gần đây: những giao dịch từ địa chỉ ví người dùng
  • Hợp đồng bảo hiểm: xem lịch sử bảo hiểm
  • Cập nhật email: nhận thông báo thay đổi hợp đồng bảo hiểm qua email
  • Ngắt kết nối ví

Đối với WebApp

Bước 1: Tạo tài khoản Metamask để tiến hành kết nối với tài khoản Nami Insurance

Bước 2: Truy cập vào ứng dụng Nami Insurance, tại giao diện chính chọn mục Kết nối Ví

Bước 3: Lựa chọn ví để tiến hành kết nối. Sau đó chọn Kết Nối

Bước 4: Sau khi đã kết nối ví thành công, tại địa chỉ ví người dùng có thể chọn xem những thông tin sau:

  • Giao dịch gần đây: những giao dịch từ địa chỉ ví người dùng
  • Hợp đồng bảo hiểm: xem lịch sử bảo hiểm
  • Cập nhật email: nhận thông báo thay đổi hợp đồng bảo hiểm qua email
  • Ngắt kết nối ví
Bài viết liên quan