Mua bảo hiểm
Lịch sử hợp đồng
Hoa hồng

Bổ sung kỳ hạn 4 tiếng với hợp đồng Nami Insurance

Bởi Vinh Tien 04/10/2023
Bổ sung kỳ hạn 4 tiếng với hợp đồng Nami Insurance

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm gia tăng lựa chọn và sự linh hoạt cho người dùng khi mở các hợp đồng bảo hiểm, Nami Insurance xin thông báo bổ sung thêm kỳ hạn 4 tiếng kể từ 18:00 ngày 04.10.2023 (giờ Việt Nam) với phiên bản Nami Insurance DApp và Nami Insurance trên Nami Exchange. Các kỳ hạn hiện tại là không thay đổi.

Trân trọng,

Bài viết liên quan:

Lưu ý: Nami Insurance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản số có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Việc mua bảo hiểm Nami Insurance không có nghĩa sẽ triệt tiêu hoàn toàn rủi ro trong giao dịch tài sản kỹ thuật số. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính từ Nami Insurance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami Insurance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm và các hoạt động giao dịch tài sản số.


Về Nami Insurance

Nami Insurance là một giao thức bảo hiểm phi tập trung áp dụng công nghệ Blockchain để cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản khi thị trường biến động trái với dự đoán.

Bài viết liên quan